Geološke poučne staze 2

Geo-staze su pretežno trasirane na već markiranim planinarskim putevima po otoku Rabu. Tako ćete na putevima uočiti planinarske markacije, a samo…

Saznaj više

Pravila ponašanja u Geoparku

U slučaju susreta s drugom grupom posjetitelja na uskom dijelu staze, potrebno ju je propustiti ukoliko…

Saznaj više

Geoturizam 2

U Europi dominira geološki pristup čije korijene nalazimo u 1995. godini kada se pojam geoturizam prvi puta pojavio i to kao geološki turizam…

Saznaj više

Geološke poučne staze

Geo-staze su pretežno trasirane na već markiranim planinarskim putevima po otoku Rabu. Tako ćete na putevima uočiti planinarske markacije, a samo…

Saznaj više

Geoturizam

U Europi dominira geološki pristup čije korijene nalazimo u 1995. godini kada se pojam geoturizam prvi puta pojavio i to kao geološki turizam…

Saznaj više

Geološke poučne staze 2

Geo-staze su pretežno trasirane na već markiranim planinarskim putevima po otoku Rabu. Tako ćete na putevima uočiti planinarske markacije, a samo…

Geoturizam 2

U Europi dominira geološki pristup čije korijene nalazimo u 1995. godini kada se pojam geoturizam prvi puta pojavio i to kao geološki turizam…

Geološke poučne staze

Geo-staze su pretežno trasirane na već markiranim planinarskim putevima po otoku Rabu. Tako ćete na putevima uočiti planinarske markacije, a samo…

Geoturizam

U Europi dominira geološki pristup čije korijene nalazimo u 1995. godini kada se pojam geoturizam prvi puta pojavio i to kao geološki turizam…