Geološka baština

O geološkoj baštini

Geološka baština je jedinstveno i neponovljivo naslijeđe našeg planeta Zemlje, a predstavlja sve ono što je sačuvano u strukturi i teksturi stijena i tla i čini sastavni dio krajobraza.

Saznajte više uskoro!