Geopark Rab

O projektu

Projekt Geopark otok Rab izvodi se više od 10 godina. Baš ovaj otok odabrali smo zbog njegove iznimne georaznolikosti, bioraznolikosti, kao i bogate povijesne i kulturne baštine.

Otok Rab odavna je poznat kao izuzetna turistička destinacija, bogate turističke tradicije, i ugodno područje za odmor ili liječenje, praktički tijekom cijele godine.

Razvoj pretpovijesnih i povijesnih kultura ostavio je brojne tragove na otoku Rabu, no ističemo geološke i geomorfološke znamenitosti otoka, jer su upravo geološka građa i reljef oduvijek bili prirodni temelj za razvoj flore i faune, a time i kultura, pa i za čovjekov boravak na otoku od pretpovijesnih vremena.

Temeljem višegodišnjih geoloških, hidrogeoloških i detaljnih sedimentoloških istraživanja obavljenih na Rabu, iskustava stečenih u svijetu i prethodnih iskustva u zaštiti geološke baštine, želja nam je upravo na otoku Rabu oživjeti viziju geoparka koja se temelji na georaznolikosti, krajobraznoj raznolikosti, bioraznolikosti, te kulturnoj i povijesnoj baštini. U tom je cilju otoku Rabu bio ponuđen projekt Geopark, koji je formalno započeo potpisivanjem Ugovora grada Raba s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu već 2004. godine, a njegova provedba traje i danas. U međuvremenu, dio poslova u sklopu projekta povjeren je i Hrvatskoj udruzi za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska, koja djeluje kao podružnica ProGEO europske asocijacije za zaštitu geološke baštine. Tijekom rada na projektu volonterski su pripomagali studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i članovi Planinarskog društva Kamenjak s Raba, te mještani Lopara uz potporu Turističke zajednice Lopar. Sa svoje strane, projektu Geopark doprinjeli su i studenti Geologije s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu koji su izradili diplomske radove na Loparu (Maja Ružić i Valentina Valek), na Golom otoku (Matija Kransić) i otoku Sv. Grgur (Tomislav Mašić) gdje su obuhvatili i prijedloge za postavljanje geo-staza.

Ciljevi uspostavljanja geoparka su zaštita, promocija i neškodljivo korištenje geološke baštine u okviru održivog razvoja regije. Postizanje ciljeva ostvaruje se kroz brojne prateće aktivnosti koje uključuju stanovništvo u taj dugogodišnji projekt. Iako je projektom predviđeno da cijeli otok Rab, otočić Maman, te otoci Dolin, Goli i Sv. Grgur čine geopark, granice geoparka nisu još službeno definirane. Do danas su geo-staze postavljene samo na otoku Rabu, uključivo otočić Maman, a predviđene su i na otocima Goli i Sv. Grgur.

Projekt Geopark otok Rab – predstavljanje projekta 2014.

Geopark Rab from vision to reality

Doprinosi Geoparka

Ključno za razvoj Geoparka je upoznavanje otočana i njihovih gostiju s posebnim vrijednostima prirodne baštine s kojom žive, te valorizacija već prepoznatih lokaliteta na međunarodnoj razini, kao i poticanj razvoja geoturizma u Hrvatskoj.

OBRAZOVANJE kao dio projekta Geopark odnosi se na cjeloživotno obrazovanje za sve uzraste, koje donosi dopunu osnovnom obrazovnom programu, omogućuje edukaciju odraslih, jača motivaciju za kvalitetniji odnos prema prirodi, daje poticaj što boljem poznavanju našeg planeta Zemlje, te pruža zabavu u slobodno vrijeme.

Pogledajte galeriju fotografija “Geopark Rab u službi razvoja geoturizma”, tečaj za turističke djelatnike, Rab 2014.

SOCIOEKONOMSKI RAZVOJ otoka glavni je aspekt projekta Geopark otok Rab.

Prepoznavanjem vrijednosti i neponovljivosti geološke baštine stvaraju se mogućnosti alternativnog načina privređivanja što uključuje slijedeće korake: valorizaciju i kategorizaciju geološke baštine, prezentaciju geološke baštine putem obogaćenja turističke ponude, promicanje izvansezonske turističke ponude, edukaciju i zapošljavanje stručnih vodiča, animatora i popularizatora, te nadogradnju turističke infrastrukture (geo-staze, centar za posjetitelje, znanstveni park i sl.)

Pogledajte galeriju fotografija “Upoznajemo Geopark”

Projekt Geopark je POTICAJ da upoznamo geološku baštinu u našoj neposrednoj blizini, da spoznamo njezinu vrijednost i važnost očuvanja, da ju iskoristimo kao alternativni potencijal u održivom razvoju lokalne zajednice, te očuvamo Zemljino nasljeđe za buduće generacije.

Pogledajte galeriju izložbe fotografija “Geološka baština otoka Raba”

Projekt Geopark donosi ALTERNATIVU u različitim aspektima života i razvoja otoka. Jedinstvenost geološke baštine otoka Raba predstavlja alternativni potencijal u izvansezonskoj turističkoj ponudi, daje mogućnost razvoja geoturizma kao novog oblika aktivnog i stručnog turizma, predstavlja geološki objekt od međunarodnog interesa, pa je jedan od postavljenih ciljeva i osnivanje stalnog edukativnog poligona koji bi pridonosio izvansezonskoj ponudi.