Geopark Rab

Geoturizam

U svijetu postoje dva pristupa, odnosno dva donekle različita shvaćanja geoturizma – u užem i širem smislu. To često dovodi do nerazumijevanja značenja samog pojma, kako u javnosti tako i u stručnim krugovima.

U Europi dominira geološki pristup čije korijene nalazimo u 1995. godini kada se pojam geoturizam prvi puta pojavio i to kao geološki turizam – dakle, turizam usmjeren na neživu prirodu kao što su stijene, fosili, geološki oblici poput kanjona i slično.

Od tada se definicija geoturizma razrađuje i proširuje, te danas glasi:

“Geoturizam je oblik prirodnog turizma usmjeren na geologiju i prirodni krajolik. Promiče turistički posjet geolokalitetima i zaštitu georaznolikosti, kao i razumijevanje geoznanosti kroz edukaciju. To se postiže posjetama pojedinaca geološkim zanimljivostima, upotrebom geostaza i panoramskih točaka, grupnim obilascima, raznim geoaktivnostima, te obilaskom centara za posjetitelje pojedinih geolokaliteta.” (Newsome & Downling 2010. g.)

Drugi pristup geoturizmu je geografski koji se uglavnom primjenjuje u Sjedinjenim Američkim Državama, a u širu upotrebu uveo ga je National Geographic Society 2002. godine. Geografska definicija geoturizma izvedena je od geografskih karakteristika prostora, a ne geologije i, osim nežive, obuhvaća i živu prirodu i kulturu.

Dvije glavne skupine prirodnih motiva na koje je geoturizam usredotočen su geološki oblici (npr. krajolici, stijene, fosili) i geološki procesi ( npr. tektonska aktivnost, vulkanski procesi, erozija). Geoturističke atrakcije moguće je podijeliti u tri podskupine po veličini: makro (npr. Grand Canyon), mezo (npr. Tulove grede) i mikro (npr. određeni sloj pješčenjaka s fosilima). Aktivnosti su isto tako raznolike jer uključuju sve od turističkih obilazaka geoloških zanimljivosti u prirodi do razgledavanje postava u centru za posjetitelje i virtualnih tura.

Pogledajte galeriju fotografija “Geopark Rab u službi geoturizma”, tečaj 2014.