Geopark Rab

Geološka baština otoka Raba

Otok Rab ima vrlo zanimljivu geološku baštinu, koja je po mnogome jedinstvena na Jadranu. Tu se posebno ističu lako dostupni izdanci stijena koje su nastale tijekom posljednih 100 milijuna godina Zemljine prošlosti, a bile su taložene u plitkom toplom moru, dubokim estuarijima i na kopnu.

Uskoro detaljnije…