INFOCENTAR GEOPARK RAB

Bobotine 1a, HR – 51280 Rab

Stručni voditelj

Kontakt telefon: +385 99 420 8007

E-pošta: [email protected]

STRUČNO VODSTVO U GEOPARKU

Ako želite upoznati Geopark uz stručno vodstvo geologa javite se za dogovor.

ProGEO-Hrvatska

Horvatovac 102a, HR-10000 Zagreb

Kontakt telefon: +385 98 980 9230

E-pošta: [email protected]

Pučko otvoreno učilište Rab

Bobotine 1a, HR – 51280 Rab

Kontakt telefon: +385 51 777 341; +385 51 777 342

E-pošta: [email protected]