Geopark Rab

Zaštićena područja na otoku Rabu

Dio Lopara na otoku Rabu, koji je izgrađen od eocenskih pješčenjaka i lapora, zaštićen je u kategoriji značajni krajobraz. To je jedini dio geološke baštine Raba pod zakonskom zaštitom.

Uskoro detaljnije…